SOPHIE ELLIS-BEXTOR
2024. 02. 16.
The Europe Kitchen Disco Tour
W.U.K. Halle