Játékszabályzat

Ashnikko online koncertjegy nyereményjáték

1. A szervező

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a MUSICDAILY (továbbiakban: „szervező” és/vagy „lebonyolító”) internetes magazin. A nyereményjáték során a szervező a médiapartnere, a Magneoton Zrt. által felajánlott online koncertjegyeket bocsátja nyereményjátékra.

2. A játékban résztvevő személyek

A játékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt, kik 14. életévüket betöltötték a nyereményjáték meghirdetésekor. Korlátoltan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen, 18 év alatti természetes személyek adatainak megadása előtt, törvényes képviselője írásos engedélye szükséges.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a médiapartnereink, illetve a szervező munkatársai, közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékokban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt.

3. A játék és menete
3.1. A nyereményjáték időtartama

A játékosoknak a musicdaily.hu/ashnikko (továbbiakban: „aloldal”) oldalon is feltüntetett időintervallumban van módjuk jelentkezni. A játék 2021. április 26. éjfélig tart. Eredményhirdetés 2021. április 27-én.

3.2. A nyereményjáték menete

A játékosnak a musicdaily.hu/ashnikko oldalon feltüntetetteknek eleget kell tennie ahhoz, hogy a nyereményjátékra való jelentkezése érvényes legyen. Követnie kell a MUSICDAILY (@musicdailyhu) illetve a Topsify Hungary (@topsifyhungary) Instagram oldalát, megválaszolni az aloldalon megjelenített kérdéseket, valamint a későbbi kommunikációk érdekében szolgáltatni nevét, illetve Instagram felhasználónevét. A nyereményjátékban kizárólag azok a személyek vehetnek részt, akik a az aloldalon feltüntetett kérdésekre helyesen válaszolnak, valamint a feltételeknek eleget téve követik a MUSICDAILY és a Topsify Hungary Instagram oldalait. A MUSICDAILY kijelenti, hogy ezeket az adatokat kizárólag a nyereményjáték időtartamáig őrzi meg, a nyertesek értesítése után 3 munkanapon belül megszabadul tőlük, másolatot nem készít ezekről. A nyertesek adatait kizárólag a Magneoton Zrt. számára továbbítja, akik egyeztetik velük a részleteket és eljuttatják a nyereményt a játékoshoz. A játékban való részvétel automatikusan a feltételek elfogadását jelentik.

A nyeremény másik személyre nem ruházható át, készpénzre nem váltható.

4. A nyeremény

A játékban résztvevők 3 darab jegyet nyerhetnek Ashnikko április 30-án megrendezésre kerülő online koncertjére.

A felkeresett nyerteseknek 3, de legkésőbb a koncert megkezdése előtt számított egy munkanap áll rendelkezésére az egyeztetésre. Ellenkező esetben tartaléknyertes lép helyébe.

5. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékban véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes személy, a szervező közzé teheti nevét, illetve felhasználónevét. A játékban való részvételével a játékos beleegyezik ebbe. Amennyiben nem egyezik bele a felhasználó nevének közzétételébe, a szervezőket értesítse az eredmény kihirdetésekor, így az eltávolításra kerülhet a legrövidebb időn belül.

A továbbiakban a nyertes fiók kezelőjével a szervező felveszi a kapcsolatot.

A játékszabályzat elolvasásával ebbe beleegyezik, adatai beküldésekor pedig elfogadja a játékszabályzatban leírtakat. A játékos köteles együttműködni a szervezővel, ellenkező esetben a nyereménytől elállást tanúsít, a továbbiakban nem vehető át a nyereménye, és a tartaléknyertesre ruházza át a nyereményt.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy adatai önként szolgáltatta a szervezőknek, Ők pedig a fentebb részletezett módon kezelik az.

A játékos bármikor visszaléphet nyereményétől, valamit megtagadhatja adatai kiszolgálását, ekkor nem köteles megadni adatait, viszont nyereményét nem áll a szervezők módjában kézbesíteni.

A játékosnak joga van tájékoztatást kérni, ezt a [email protected] teheti meg, bizonyos esetekben közösségi média oldalainkon is tájékoztatást adunk – kizárólag a nyerteseknek. Nevüket és adataikat kérésre sem továbbítjuk más felhasználóknak, illetve harmadik félnek.

A szervező, sem médiapartnere, a Magneoton Zrt. nem vonható felelősségre az online koncerthez szükséges eszközök működésért, vagy azok szolgáltatásáért.

A szervező, lebonyolító, a MUSICDAILY, illetve a Magneoton Zrt. felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési és kártalanítási igényt visszautasítanak, felelősségre semmi esetben sem vonhatóak.

A szervező fenntartja a jogot a játékszabály módosítására, amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg.

Diósd, 2021. 04. 12.

Bad Witch Fashion x MUSICDAILY sorozatos/filmes pólók nyereményjáték szabályzat

1. A szervező és lebonyolító

A közösségi média felületeken meghirdetett (facebook.com/musicdaily; instagram.com/musicdailyhu) nyereményjátékok (mostantól: játék) lebonyolítója a MUSICDAILY.HU (mostantól: szervező) internetes magazin. A nyereményjátékokban kizárólagosan médiapartnereink által felkínált termékeket áll módunkban kisorsolni. Jelen esetben a partnerünk a badwitchfashion.com.

2. A játékban résztvevő személyek

A játékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt, kik 10. életévüket betöltötték a nyereményjáték meghirdetésekor. Korlátoltan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen, 18 év alatti természetes személyek adatainak megadása előtt, törvényes képviselője írásos engedélye szükséges.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a médiapartnereink, illetve a szervező munkatársai, közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékokban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt.

3. A játék és menete

A nyereményjátékok időtartamát a szervező nem határozza meg (kivételes esetben a nyereményjátékot bejelentő posztban teszi közzé). A játék során a feltételek teljesítése kötelező, ezek hiányában a nevezés érvénytelen.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy a tájékoztatót végigolvasta és elfogadja, a feltételeknek megfelel.

4. Sorsolás

A nyereményjátékban véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes személy, a szervező közzé teheti nevét, illetve felhasználónevét. A játékban való részvételével a játékos beleegyezik ebbe. Amennyiben nem egyezik bele a felhasználó nevének közzétételébe, a szervezőket értesítse az eredmény kihirdetésekor, így az eltávolításra kerülhet a legrövidebb időn belül.

A továbbiakban a nyertes fiók kezelőjével egy reprezentáns a badwitchfashion.com oldalról felveszi a kapcsolatot.

Ha a játékos nem érhető el, 3 munkanapon belül nem válaszol, a játékos kizárásra kerül a játékból, a nyeremény újra kisorsolásra kerül. Ezért a szervező nem vállal felelősséget, kizárás esetén mindennemű reklamáció semmissé válik.

5. Adatkezelés, postázás

A nyertes az eredményhirdetést követően kizárólagosan a reprezentánssal kommunikál a badwitchfashion.com oldalról, így a MUSICDAILY ettől kezdve nem vonható felelősségre, reklamációval a badwitchfashion.com-hoz fordulhat, illetve innentől a felajánló adatkezelési szabályzatai lépnek érvénybe, a MUSICDAILY elzárkózik a nyertesek adatainak kezelésétől, valamint továbbításától. A játékszabályzat elolvasásával ebbe beleegyezik, adatai beküldésekor pedig elfogadja a játékszabályzatban leírtakat. A játékos köteles együttműködni a szervezővel, ellenkező esetben a nyereménytől elállást tanúsít, a továbbiakban nem vehető át a nyereménye, újra sorsolásra kerül a nyeremény.

A nyereményt a badwitchfashion.com juttatja el a nyerteshez, a szervező nem vállal felelősséget a csomagért, nem kötelezhető semmilyen formában az újra feladásra. A feladás napján a nyerteseket értesíti, sérülés, illetve egyéb panasz miatt a szervezők nem vonhatóak felelősségre, a feladás napjától kezdve a kézbesítést lebonyolító céget terheli a felelősség. A MUSICDAILY tévesen megadott postai cím esetében nem vonható felelősségre.

A szervező semmilyen esetben sem vonható felelősségre a kiadvány, nyeremény sérüléséért, illetve hiányosságaiért. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra nem átruházható.

A személyes adatok védelmét a szervezők kiemelten fontosnak tartják, így kijelentik, hogy harmadik félnek nem továbbítják, a jövőben nem használják fel.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy adatai önként szolgáltatta a badwitchfashion.com oldalnak, Ők pedig az adatkezelési irányelveik alapján kezelik az.

A játékos bármikor visszaléphet nyereményétől, valamit megtagadhatja adatai kiszolgálását, ekkor nem köteles megadni adatait, viszont nyereményét nem áll a szervezők módjában kézbesíteni.

A játékosnak joga van tájékoztatást kérni, ezt a [email protected] teheti meg, bizonyos esetekben közösségi média oldalainkon is tájékoztatást adunk – kizárólag a nyerteseknek. Nevüket és adataikat kérésre sem továbbítjuk más felhasználóknak, illetve harmadik félnek.

4. Egyéb rendelkezések

A játékos a nyereményjátékban való részvételével beleegyezik a játékszabályzatban leírtakba, adatai beszolgáltatása során pedig annak fentebb taglalt kezelését fogadja el, kijelenti, hogy tisztában van a játékszabályzatban foglaltakkal és elfogadja őket.

A MUSICDAILY elhatárolódik mindennemű jogi következménytől, mely a felajánlót, badwitchfashion.com-ot terheli. A mintákhoz, illetve a ruhákon használt grafikákhoz (többek között képek, betűtípus) a MUSICDAILY-nek nem volt és nem is lesz köze, esetleges jogi következményekkel nem terhelhető. Bővebb tájékoztatást a badwitchfashion.com ad a termékekkel kapcsolatban, így őt is terhelik kizárólagosan az esetleges jogi következmények.

Budapest, 2020. 05. 11.

Általános szabályzat (érvényes minden jázékunkra)

1. A szervező és lebonyolító

A közösségi média felületeken meghirdetett (facebook.com/musicdaily; instagram.com/musicdailyhu) nyereményjátékok (mostantól: játék) lebonyolítója a MUSICDAILY.HU (mostantól: szervező) internetes magazin. A nyereményjátékokban kizárólagosan médiapartnereink által felkínált termékeket áll módunkban kisorsolni.

2. A játékban résztvevő személyek

A játékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt, kik 10. életévüket betöltötték a nyereményjáték meghirdetésekor. Korlátoltan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen, 18 év alatti természetes személyek adatainak megadása előtt, törvényes képviselője írásos engedélye szükséges.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a médiapartnereink, illetve a szervező munkatársai, közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékokban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt.

3. A játék és menete

A nyereményjátékok időtartamát a szervező nem határozza meg (kivételes esetben a nyereményjátékot bejelentő posztban teszi közzé). A játék során a feltételek teljesítése kötelező, ezek hiányában a nevezés érvénytelen.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy a tájékoztatót végigolvasta és elfogadja, a feltételeknek megfelel.

4. Sorsolás

A nyereményjátékban véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes személy, a szervező közzé teheti nevét, illetve felhasználónevét. A játékban való részvételével a játékos beleegyezik ebbe. Amennyiben nem egyezik bele a felhasználó nevének közzétételébe, a szervezőket értesítse az eredmény kihirdetésekor, így az eltávolításra kerülhet a legrövidebb időn belül.

A továbbiakban a nyertes fiók kezelőjével a szervező felveszi a kapcsolatot.

Ha a játékos nem érhető el, 3 munkanapon belül nem válaszol, a játékos kizárásra kerül a játékból, a nyeremény újra kisorsolásra kerül. Ezért a szervező nem vállal felelősséget, kizárás esetén mindennemű reklamáció semmissé válik.

5. Adatkezelés, postázás

A szervező számára a nyertesnek egy űrlapon keresztül kell megadnia teljes nevét, illetve címét. A szervező kijelenti, hogy az adatokat a postázás napjától számítva 5 napon belül eltávolítja, harmadik félnek semmilyen esetben sem szolgáltatja. A játékszabályzat elolvasásával ebbe beleegyezik, adatai beküldésekor pedig elfogadja a játékszabályzatban leírtakat. A játékos köteles együttműködni a szervezővel, ellenkező esetben a nyereménytől elállást tanúsít, a továbbiakban nem vehető át a nyereménye, újra sorsolásra kerül a nyeremény.

A nyeremény postai úton érkezik a nyerteshez, a szervező a nyeremény postai feladása után nem vállal felelősséget a csomagért, nem kötelezhető semmilyen formában az újra feladásra. A feladás napján a nyerteseket értesíti, sérülés, illetve egyéb panasz miatt a szervezők nem vonhatóak felelősségre, a feladás napjától kezdve a kézbesítést lebonyolító céget terheli a felelősség. Tévesen megadott postai cím esetében a szervező nem vonható felelősségre, a szabályzat elfogadásával a játékos kijelenti, hogy megadott adatai hitelesek és valósak. A szállítás kizárólag Magyarországon belüli lakcímre lehetséges, külföldre nem szállítunk.

A szervező semmilyen esetben sem vonható felelősségre a kiadvány, nyeremény sérüléséért, illetve hiányosságaiért. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra nem átruházható.

A személyes adatok védelmét a szervezők kiemelten fontosnak tartják, így kijelentik, hogy harmadik félnek nem továbbítják, a jövőben nem használják fel, a postázástól számított 5 munkanapon belül törlésre kerül.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy adatai önként szolgáltatta a szervezőknek, Ők pedig a fentebb részletezett módon kezelik az.

A játékos bármikor visszaléphet nyereményétől, valamit megtagadhatja adatai kiszolgálását, ekkor nem köteles megadni adatait, viszont nyereményét nem áll a szervezők módjában kézbesíteni.

A játékosnak joga van tájékoztatást kérni, ezt a [email protected] teheti meg, bizonyos esetekben közösségi média oldalainkon is tájékoztatást adunk – kizárólag a nyerteseknek. Nevüket és adataikat kérésre sem továbbítjuk más felhasználóknak, illetve harmadik félnek.

4. Egyéb rendelkezések

A játékos a nyereményjátékban való részvételével beleegyezik a játékszabályzatban leírtakba, adatai beszolgáltatása során pedig annak fentebb taglalt kezelését fogadja el, kijelenti, hogy tisztában van a játékszabályzatban foglaltakkal és elfogadja őket.

Budapest, 2020. 01. 01.