Általános játékszabályzat

1. A szervező és lebonyolító

A közösségi média felületeken meghirdetett (facebook.com/musicdaily; instagram.com/musicdailyhu) nyereményjátékok (mostantól: játék) lebonyolítója a MUSICDAILY.HU (mostantól: szervező) internetes magazin. A nyereményjátékokban kizárólagosan médiapartnereink által felkínált termékeket áll módunkban kisorsolni.

2. A játékban résztvevő személyek

A játékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt, kik 10. életévüket betöltötték a nyereményjáték meghirdetésekor. Korlátoltan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen, 18 év alatti természetes személyek adatainak megadása előtt, törvényes képviselője írásos engedélye szükséges.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a médiapartnereink, illetve a szervező munkatársai, közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékokban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt.

3. A játék és menete

A nyereményjátékok időtartamát a szervező nem határozza meg (kivételes esetben a nyereményjátékot bejelentő posztban teszi közzé). A játék során a feltételek teljesítése kötelező, ezek hiányában a nevezés érvénytelen.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy a tájékoztatót végigolvasta és elfogadja, a feltételeknek megfelel.

4. Sorsolás

A nyereményjátékban véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes személy, a szervező közzé teheti nevét, illetve felhasználónevét. A játékban való részvételével a játékos beleegyezik ebbe. Amennyiben nem egyezik bele a felhasználó nevének közzétételébe, a szervezőket értesítse az eredmény kihirdetésekor, így az eltávolításra kerülhet a legrövidebb időn belül.

A továbbiakban a nyertes fiók kezelőjével a szervező felveszi a kapcsolatot.

Ha a játékos nem érhető el, 3 munkanapon belül nem válaszol, a játékos kizárásra kerül a játékból, a nyeremény újra kisorsolásra kerül. Ezért a szervező nem vállal felelősséget, kizárás esetén mindennemű reklamáció semmissé válik.

5. Adatkezelés, postázás

A szervező számára a nyertesnek egy űrlapon keresztül kell megadnia teljes nevét, illetve címét. A szervező kijelenti, hogy az adatokat a postázás napjától számítva 5 napon belül eltávolítja, harmadik félnek semmilyen esetben sem szolgáltatja. A játékszabályzat elolvasásával ebbe beleegyezik, adatai beküldésekor pedig elfogadja a játékszabályzatban leírtakat. A játékos köteles együttműködni a szervezővel, ellenkező esetben a nyereménytől elállást tanúsít, a továbbiakban nem vehető át a nyereménye, újra sorsolásra kerül a nyeremény.

A nyeremény postai úton érkezik a nyerteshez, a szervező a nyeremény postai feladása után nem vállal felelősséget a csomagért, nem kötelezhető semmilyen formában az újra feladásra. A feladás napján a nyerteseket értesíti, sérülés, illetve egyéb panasz miatt a szervezők nem vonhatóak felelősségre, a feladás napjától kezdve a kézbesítést lebonyolító céget terheli a felelősség. Tévesen megadott postai cím esetében a szervező nem vonható felelősségre, a szabályzat elfogadásával a játékos kijelenti, hogy megadott adatai hitelesek és valósak.

A szervező semmilyen esetben sem vonható felelősségre a kiadvány, nyeremény sérüléséért, illetve hiányosságaiért. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra nem átruházható.

A személyes adatok védelmét a szervezők kiemelten fontosnak tartják, így kijelentik, hogy harmadik félnek nem továbbítják, a jövőben nem használják fel, a postázástól számított 5 munkanapon belül törlésre kerül.

A játékban való részvétellel a játékos belegyezik, hogy adatai önként szolgáltatta a szervezőknek, Ők pedig a fentebb részletezett módon kezelik az.

A játékos bármikor visszaléphet nyereményétől, valamit megtagadhatja adatai kiszolgálását, ekkor nem köteles megadni adatait, viszont nyereményét nem áll a szervezők módjában kézbesíteni.

A játékosnak joga van tájékoztatást kérni, ezt a [email protected] teheti meg, bizonyos esetekben közösségi média oldalainkon is tájékoztatást adunk – kizárólag a nyerteseknek. Nevüket és adataikat kérésre sem továbbítjuk más felhasználóknak, illetve harmadik félnek.

4. Egyéb rendelkezések

A játékos a nyereményjátékban való részvételével beleegyezik a játékszabályzatban leírtakba, adatai beszolgáltatása során pedig annak fentebb taglalt kezelését fogadja el, kijelenti, hogy tisztában van a játékszabályzatban foglaltakkal és elfogadja őket.

Budapest, 2020. 01. 01.